FMRI

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

fMRI = functional MRI

Fig. 1 fMRI med sprogaktivering af frontal opperculum

fMRI benyttes til at visualiserer funktionelle områder i hjernen. Dette er muligt fordi der er en kobling mellem den lokale neuronale aktivitet i hjernen og den lokale blodgennemstrømning, jo mere neuronalaktivitet jo mere blodgennemstrømning. Faktisk øges blodgennemstrømning mere end energiforbruget øges, dette medfører et fald i deoxygeneringen af blodet (hæmoglobinen) på venole-siden. Denne ændring kan fremstilles med BOLD-imaging (Blood Oxygenation Level Dependent contrast imaging). Ved at lade personen der bliver undersøgt skifte i mellem skanning i hviletilstand og skanning under specifik aktivering = stimulationsprotokol eller paradigme (eksempelvis for berøring af en finger fremstilling af sensorisk cortex for finger, bevægelse af en finger for motorisk cortex, verbale opgaver for sprog lokalisering (se Fig 1.) mm.). MR-skannere med magnetfelt styrke på under 1T (tesla) er ikke velegnede til fMRI. De fleste standard MR-skannere er med feltstyrker på 1,5T og er velegnede til visualisering af cortikale funktioner mens MR-skanmed feltstyrke på 3T eller derover kan visualiserer subcortikale funktioner, eksempelvis i basal ganglier og hjernestamme.

Lignende visualisering af funktioners lokalisation kan gøres med PET skanner. Her kan der opnås større lokalisations præcision, men ulempen ved PET er at man skal injicere en radioaktiv traver og undersøgelsen kan ikke gentages lige så mange gange som fMRI. Endeligt er anvendelige MR-skannere langt mere tilgængelige end PET-skannere.


--Jannick Brennum 30. mar 2018, 08:48 (UTC)