Epikrise

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Epikrisecheckliste i Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Der må IKKE anvendes forkortelser i UK (såsom SAH, SDH, GCS) udover de generelle, som må formodes at være kendt af alle (f.eks. pt. = patient).

Der må maksimalt gå 72 timer fra patienten er udskrevet til epikrisen er afsendt.

UK indeholder:

  • En kort præsentation af pt.: køn, alder, henvisningsårsag
  • Ultrakort resume af sygehistorie
(”gennem 2 mdr. tiltagende hovedpine og personlighedsændring…”)
  • Evt. ultrakort beskrivelse af objektive neurologiske fund
  • Beskrivelse af relevante billeddiagnostiske fund
  • Hvis operation kort beskrivelse af denne og fund
  • ALTID: Pt’s postoperative tilstand (bedre/værre/uændret)
  • Sygdommens prognose (hvis relevant) og i så fald hvad er sagt til pt/pårørende
  • ALTID: Plan (ambulant kontrol/billeddiagnostik, henvisning til anden afdeling foretaget)
  • Medicin ved udskrivelsen

Diagnoser: UK skal indeholder hoved- og bidiagnoser og interventioner/operationer [http://www.medinfo.dk/sks/brows.php Søg diagnosekoder og procedurekoder i Medinfo]

Første del af epikrisen dikteres typisk i forbindelse med diktering af evt. operationsbeskrivelse. Ved udskrivelsen dikteres sidste del af epikrisen fra "Postoperativt..."

Kilde: NK-instruks om epikriser (forfatter: Michael Kosteljanetz)