Dikotisk lytning

Fra NeuroWiki
(Omdirigeret fra Diskotisk lytning)
Spring til navigation Spring til søgning

"(Eng. dichotic listening). Eksperimentel teknik brugt i undersøgelser af hemisfærespecialisering. Forsøgspersonen lytter til to forskellige auditive stimuli, som præsenteres samtidig med én til hvert øre i hovedtelefoner, og skal angive, hvad han har hørt. I en variant af eksperimentet instrueres forsøgspersonen på forhånd om at koncentrere sig om inputtet til det ene af de to ører.

Ved præsentation af ord og andre verbale stimuli kan de fleste normale forsøgspersoner rapportere hurtigere og mere nøjagtigt fra præsentation i højre øre end i venstre øre. Denne forskel betegnes ‘højre-øre fordelen’ (right-ear advantage, REA). REA er større hos højre- end hos venstre-håndede og hænger sammen med venstresidig sprogdominans (Hugdahl, 1995). Der opnås mest pålidelige resultater ved brug af korte konsonant-vokal sammensætninger (fx ka, ba), tilsyneladende fordi sammensatte stimuli øger kravene til arbejdshukommelse. Mere komplekse stimuli gør også metoden sårbar for opmærksomhedsbias og virkninger af specielle strategier hos forsøgspersoner. Ved non-verbale lyde som fx musikinstrumenter ses en mindre robust venstre-øre fordel.

REA ved verbale stimuli antages at skyldes, ud over venstre hemisfæres sprogdominans, mindre effektive ipsilaterale end kontralaterale hørebaner og dominans af den direkte information over den indirekte transmitteret over corpus callosum. Forsøg med undersøgelser af PET-aktivering ved konsonant-vokal stimuli og musikinstrumenter har bekræftet, at der er en bilateral aktivering øverst i temporallappen, men asymmetrisk svarende til teknikkens antagelser (Hugdahl et al., 1999).

Dikotisk lytning anvendes fortsat, men mindre hyppigt end tidligere, fordi PET og fMRI giver mere pålidelig information om hemisfærespecialisering.


Kilder

  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.
  • Hugdahl, K. (1995). Dichotic listening: Probing temporal lobe functional integrity. I R.J. Davidson & K. Hugdahl (Eds.), Brain asymmetry. Cambridge,MA: MIT Press.
  • Hugdahl, K., Brønnick, K., Kyllingsbæk, S., Law, I., Gade, A., & Paulson, O.B. (1999). Brain activation during dichotic presentations of consonant-vowel and musical instrument stimuli: a 15O-PET study. Neuropsychologia, 37, 431-440."


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 17. mar 2013, 07:49 (UTC)