Diagnosekoder

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Søg diagnosekoder i SKS-browseren

Synonymer

diagnose, diagnoser, diagnosekoder, diagnosekode, ICD10, ICD-10

DI60 SAH - Hjernehindeblødning

Haemorrhagia subarachnoidalis (carotissiphonen) DI600
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media) DI601
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior DI602
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans post.) DI603
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris) DI604
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis) DI605
Haemorrhagia subarachnoidalis (andre intrakran. arterier) DI606
Haemorrhagia subarachnoidalis, arteria cerebri posterior DI606A
Haemorrhagia subarachnoidalis, arteria cerebri anterior DI606B
Haemorrhagia subarachnoidalis, arteriae intracran multiplex DI606C
Haemorrhagia subarachnoidalis, anden arterie DI606D
Haemorrhagia subarachnoidalis (intrakraniel arterie u spec) DI607
Aneurysma intracraniale sacculatum congenitum ruptum DI607A
haemorrhagia subarachnoidalis, anden form DI608
Haemorrhagia subarachnoidalis uden specifikation DI609

Hydrocephalus

Hydrocephalus communicans DG910
Hydrocephalus obstructivus DG911
Hydrocephalus, normalt tryk DG912
Hydrocephalus posttraumaticus uden specifikation DG913
Hydrocephalus, anden DG918
Hydrocephalus uden specifikation DG919
Sygd i hjerne, andre ved sygd klass ansted DG94
Hydrocephalus ved infektiøs og parasitær sygdom DG940
Hydrocephalus ved infektiøs sygdom DG940A
Hydrocephalus ved parasitær sygdom DG940B
Hydrocephalus ved neoplastiske sygdom DG941
Hydrocephalus ved andre sygdomme klassificeret andetsteds DG942


Polyneuropati

Arvelig og idiopatisk sygdom i perifere nerver DG60
Inflammatorisk polyneuropati DG61
Guillain-Barré's polyneuropati DG610
Polyneuropathia acuta (post) infectiosa DG610A
Neuropathia forårsaget af serum DG611
Polyneuropathia, anden inflammatorisk DG618
Polyneuropathia inflammatorica uden specifikation DG619
Polyneuropatier, andre DG62
Polyneuropathia medicamentalis DG620
Polyneuropathia alcoholica DG621
Polyneuropati forårsaget af andet toksisk agens DG622
Polyneuropatier, andre specificerede DG628
Polyneuropathia e radiatione DG628A
Polyneuropati uden specifikation DG629
Polyneuropatier ved sygdomme klassificeret andetsteds DG63
Polyneuropati ved infektiøse og parasit sygd klass ansted DG630
Polyneuropathia ved infektiøs sygdom DG630A
Polyneuropathia tuberculosa DG630B
Polyneuropathia ved parasitær sygdom DG630C
Polyneuropathia, syphilis, sen DG630D
Polyneuropathia, syphilis, kongenit DG630E
Polyneuropathia, zoster DG630F
Polyneuropathia, diphtheritis DG630G
Polyneuropathia, lepra DG630H
Polyneuropathia, parotitis DG630I
Polyneuropathia, mononucleosis infectiosa DG630J
Polyneuropathia, Lyme's sygdom DG630K
Polyneuropati ved neoplastiske sygdomme klass ansted DG631
Polyneuropathia diabetica DG632
Polyneuropati ved endokr og metabole sygd klass ansted DG633
Polyneuropati ved underernæring klassificeret andetsteds DG634
Polyneuropati ved generel bindevævssygdom klass ansted DG635
Polyneuropati ved sygdomme i bevægeapparatet klass ansted DG636
Polyneuropati ved andre sygdomme klassificeret andetsteds DG638
Neuropathia uraemica DG638A


COLUMNA · degenerativ

Prolapsus disci intervert cervicalis med myelopati DM500
Prolapsus disci intervert cervicalis II/III med myelopati DM500A
Prolapsus disci intervert cervicalis III/IV med myelopati DM500B
Prolapsus disci intervert cervicalis IV/V med myelopati DM500C
Prolapsus disci intervert cervicalis V/VI med myelopati DM500D
Prolapsus disci intervert cervicalis VI/VII med myelopati DM500E
Prolapsus disci intervert cervicalis VII/TI med myelopati DM500F
Spondylosis cervicalis DM478C

Erhvervet dropfod DM213

Sygdom i brusk mellem andre ryghvirvler end halsens DM51
Prolapsus disci intervert thoracalis et lumbalis m myelopat DM510
Prolapsus disci intervert thoracalis med myelopati DM510G
Prolapsus disci intervert thoracalis et lumb m radiculopati DM511
Prolapsus disci intervert lumbalis I/II med radiculopati DM511A
Prolapsus disci intervert lumbalis II/III med radiculopati DM511B
Prolapsus disci intervert lumbalis III/IV med radiculopati DM511C
Prolapsus disci intervert lumbalis IV/V med radiculopati DM511D
Prolapsus disci intervert lumbalis V/SI med radiculopati DM511E
Prolapsus disci intervert lumbalis u spec med radiculopati DM511F
Prolapsus disci intervert thoracalis med radiculopati DM511H
Prolaps.disci intervert thoracal.lumb.(T12/L1)m radiculopati DM511I
Prolapsus disci intervert thorac et lumb, anden spec form DM512
Prolapsus disci intervert lumb I/II uden radiculopati DM512A
Prolapsus disci intervert lumb II/III uden radiculopati DM512B
Prolapsus disci intervert lumb III/IV uden radiculopati DM512C
Prolapsus disci intervert lumb IV/V uden radiculopati DM512D
Prolapsus disci intervert lumb V/SI uden radiculopati DM512E
Prolapsus disci intervert lumb u spec u radiculopati DM512F
Prolapsus disci intervert thoracalis uden myelo/radiculopat DM512G
Deg disci intervert thoracalis og lumb, anden spec form DM513
Degeneratio disci intervert lumbalis uden radiculopati DM513A
Degeneratio disci intervert thoracalis u myelo/radiculopati DM513B
Calcificatio disci intervert DM513C
Schmorl'sk brusklegeme DM514
Sygdom i bryst/lændehvirvelsøjlens bruskskiver, anden spec DM518
Sygdom i bryst/lændehvirvelsøjlens bruskskiver uden specifi DM519

COLUMNA · traume

Fractura atlantis DS120
Fractura vertebrae cervicalis II DS121
Fractura axis vertebrae cervicalis II DS121A
Fractura epistrophei DS121B
Fraktur i andre spec dele af halscolumna DS122
Fraktura vertebrae cervicalis III DS122A
Fraktura vertebrae cervicalis IV DS122B
Fraktura vertebrae cervicalis V DS122C
Fraktura vertebrae cervicalis VI DS122D
Fraktura vertebrae cervicalis VII DS122E
Fractura columnae cervicalis multiplex DS127

Fractura columnae vertebralis thoracalis DS220
Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplex DS221

Concussio et oedema traumaticum medullae spinalis DS140
Concussio medullae spinalis cervicalis DS140A
Oedema traumaticum medullae spinalis DS140B
Læsion af medulla spinalis cervicalis, andre og ikke spec DS141
Commotio medullae spinalis cervicalis DS141A
Conquassatio medullae spinalis cervicalis DS141B
Haematoma epidurale intraspinale cervicale traumaticum DS141C
Haematoma intramedullare cervicale traumaticum DS141D
Haematomyelia cervicalis traumatica DS141E
Laesio traumatica radicis spinalis cervicalis DS142
Laesio traumatica plexus brachialis DS143
Laesio traumatica nervi peripherici colli DS144
Laesio traumatica nervi sympathici cervicalis DS145
Compressio medulla spinalis (tværsnitssyndrom) DG952A

Fractura columnae vertebralis thoracalis DS220
Fractura columnae vertebralis I thoracalis DS220A
Fractura columnae vertebralis II thoracalis DS220B
Fractura columnae vertebralis III thoracalis DS220C
Fractura columnae vertebralis IV thoracalis DS220D
Fractura columnae vertebralis V thoracalis DS220E
Fractura columnae vertebralis VI thoracalis DS220F
Fractura columnae vertebralis VII thoracalis DS220G
Fractura columnae vertebralis VIII thoracalis DS220H
Fractura columnae vertebralis IX thoracalis DS220I
Fractura columnae vertebralis X thoracalis DS220J
Fractura columnae vertebralis XI thoracalis DS220K
Fractura columnae vertebralis XII thoracalis DS220L
Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplex DS221

Fractura columnae vertebralis lumbalis DS320
Fractura columnae vertebralis I lumbalis DS320A
Fractura columnae vertebralis II lumbalis DS320B
Fractura columnae vertebralis III lumbalis DS320C
Fractura columnae vertebralis IV lumbalis DS320D
Fractura columnae vertebralis V lumbalis DS320E

CNS

Neoplasma malignum cerebri metastaticum DC793A Alkoholismus chr. F10.1


Cerebrovaskulære sygdomme

Infarkt supratentorielt I63.9
Hjernestammeapopleksi G46.8
Apopleksi uden specifikation I64.9
TIA G45.9
Amaurosis fugax G45.3
Lakunære infarkter G46.7
A. vertebro-basilaris syndrom G45.0
Apoplexia cerebri seq. I69.4
SAH seq. I69.0
Cerebral sinusthrombose I67.6
Arteritis cerebri I67.7
Arteria precerebralis dissicans nonrupta I67.0
Carotisstenose uden infarkt I65.2
Aneurisma cerebri non ruptum I67.1
AVM cerebral Q28.2
Anoxia cerebri fx efter hjertestop G93.1
NPH normaltryks hydrocefalus G91.2
Hydrocefalus uden specifikation G91.9
BIH benign intacraniel hypertension G93.2

Haemorrhagia cerebri

Haemorrhagia cerebri hemisphaeri subcorticalis DI610
Haemorrhagia cerebri profunda DI610A
Haemorrhagia cerebri hemisphaeri corticalis DI611
Haemorrhagia cerebri superficialis DI611A
Haemorrhagia lobi cerebri DI611B
Haemorrhagia cerebri hemisphaeri uden specifikation DI612
Haemorrhagia cerebri (hjernestamme) DI613
Haemorrhagia cerebri (cerebellum) DI614
Haemorrhagia cerebri intraventricularis DI615
Haemorrhagia cerebri (multiple lokalisationer) DI616
Haemorrhagia cerebri, anden form DI618
Haemorrhagia cerebri uden specifikation DI619
Haemorrhagia subduralis (acuta, non traumatica) DI620
Haemorrhagia epiduralis non traumatica DI621
Haemorrhagia epiduralis non traumatica uden specifikation DI629
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis DI690
Sequelae haemorrhagiae cerebri DI691
Sequelae efter haemorrhagia intracran non traum, amdem form DI692

Hovedpine

Migræne uden aura G43.0
Migræne med aura G43.1
Horton hvp G44.0
Spændingshovedpine G44.2
Cephalalgia uden specifikation R51.9
Post lumbalpunktur hvp. G97.0
Posttraumatisk hvp. G44.3
Arteritis temporalis M31.5

Kognitiv neurologi

Transitorisk global amnesi G45.4
Organisk psykosyndrom = delir F06.0
Wernicke encefalopati E51.2
Mb. Alzheimer <65 år G30.0
Mb. Alzheimer >65 år G30.1
Demens uden specifikation F03.9
Mb. Alzheimer før 65 år G30.0
Mb. Alzheimer efter 65 år G30.1
Lewy Body demens G31.8
Frontotemporal demens G31.8
NPH G91.2
Amnestisk syndrom F04.9
Blandet Alzheimer/vaskuIær demens F00.2
Vaskulær demens(enkelt infarkt), F01.0
Apopexia cerebri seqv 169.3
Vaskulær demens(multiinfarkt), F01.1
Cerebrovaskulær sygdom 167.8

Kranienerveaffektion - abn. øjenmotorik

Perifer facialisparese idiopatisk G51.0
Mononeurit i anden kranienerve G52.8
Okulomotorius parese H49.0
Abducens parese H49.2
Oftalmoplegia ext totalis H49.3
Internukleær oftalmoplegi (INO) H51.2
Oftalmoplegia interna H52.5
Horner syndrom G90.2

Neuroinfektioner

Viral meningit G03.0
Meningitis bacterialis uden spec. G00.9
Cerebral abscess G06.0
Encephalitis uden specification G04.9
Herpesencephalitis B00.4
Neuroborreliose A69.2
Kronisk meningitis G03.1
HIV infektion uden symptomer B24.0
AIDS med CNS-affektion B22.0
CJD A81.0

Neuroonkologi

Neopl. malign i CNS uden specifikation C71.9
Neopl malign cerebri supratentooriale u. specification C71.0
Neopl. malign. cerebelli C71.6
Neopl malign cerebri hjernestamme C71.7
CNS metastaser C79.3
Neoplasma malignum prostatae C61.9
c. pulm C34.9
c. mamma C50.9
c. renis C64.9
malignt melanom u.spec. C43.9
Stråle encefalopati G93.8
Strålemyelopati G95.8
Meningeom intracranielt D32.0
Meningeom intraspinalt D32.1
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale DD33.0
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale DD33.1
Neoplasma benignum cerebri uden specifikation DD33.2
Hypofyse adenom D35.2
Godartet tumor i corpus pineale D35.4
Arachnoidea cyste G93.0

Myelopatier

Sygdomme i rygmarv uden specifikation G95.9
Transversel myelit G37.3
Osteochondrtisk myelopati G99.2
Medullær spinal kompression G95.2
Strålemyelopati G95.8
Myelopatia vascularis G95.1
Paraplegia spastica hereditaria (HSP) G11.4
Syringomyelia et syringobulbia G95.0
Paraplegi u. spec. G82.2
Tetraplegi u. spec. G82.5
Obs for neurologisk sygdom Z03.0

Rygsygdom

Prolapsus disc. IV cervicalis M50.1
Samme med medullær påvirkn. M50.0
Prolapsus disc. IV lumbalis M51.1
Stenosis canalis spinalis M48.0
Ryglidelse uden spec M53.9
Dolores dorsi aliae M54.8
Degenerativ columna sygdom M47.9
Cauda equina syndrom G83.4

Traumatologi

Commotio cerebri DS060
Oedema cerebri traumaticum DS061
Laesio traumatica cerebri diffusa DS062
Conquassatio cerebri uden specifikation DS062A
Contusio cerebri uden specifikation DS062B
Laesio traumatica cerebri focalis DS063
Conquassatio cerebri focalis DS063A
Contusio cerebri focalis DS063B
Haemorrhagia cerebri traumatica focalis DS063C
Haemorrhagia epiduralis traumatica DS064
Haematoma epidurale traumaticum DS064A
Haemorrhagia subduralis traumatica DS065
Haematoma subdurale traumaticum DS065A
Haematoma acuta subdurale traumaticum DS065B
CSDH - Haematoma chronica subdurale traumaticum DS065C
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica DS066
Laesio traumatica intracranialis m protraheret coma DS067
Intrakranielle læsioner, andre DS068
Haematoma cerebri traumaticum DS068A
Haemorrhagia cerebelli traumatica DS068B
Haemorrhagia cerebri traumatica DS068C
Haemorrhagia intracranialis traumatica uden specifikation DS068D
Haemorrhagia tentorii cerebelli traumatica DS068E
Laesio traumatica vasorum intracranialum DS068F
Intrakranielle læsion uden specifikation DS069

Hovedtraume uden specification S09.9
Commotio cerebri S06.0
Oedema cerebri S06.1
Contusio cerebri S06.2
Intracerebralt hæmatom S06.3
Traumatisk SAH S06.6
EDH - Epiduralt hæmatom S06.4
SDH - Subduralt hæmatom S06.5
Fractura theca cranii S02.0
Basisfraktur S02.1
Contusio et oedema medul. cerv S14.0
Contusio et oedema medul. thor S24.0
Whip-lash S13.4

Kraniebrud og brud af ansigtets knogler DS02
Fractura thecae cranii DS020
Fractura ossis frontalis cranii DS020A
Fractura ossis parietalis cranii DS020B
Fractura baseos cranii DS021
Fractura fossae cranii anterioris DS021A
Fractura fossae cranii mediae DS021B
Fractura fossae cranii posterioris DS021C
Fractura orbitae pars superior DS021D
Fractura ossis occipitalis DS021E
Fractura ossis sphenoidalis DS021F
Fractura ossis temporalis DS021G
Fractura partis tympanicae ossis temporalis DS021GA
Fractura sinus ethmoidalis DS021H
Fractura sinus frontalis DS021I
Fractura nasi DS022
Fractura ossis nasalis DS022A
Fractura septi nasi DS022B
Fractura orbitae pars inferior DS023
Fractura ossis zygomatici et ossis maxillae DS024
Fractura ossis maxillae DS024A
Fractura ossis zygomatici DS024B
Fractura processus alveolaris maxillae DS024C
Fractura dentis DS025
Fractura coronae dentis non complicata DS025A
Fractura coronae dentis complicata DS025B
Fractura coronae et radicis dentis non complicata DS025C
Fractura coronae et radicis dentis complicata DS025D
Fractura radicis dentis DS025E
Fractura mandibulae DS026
Fractura colli mandibulae DS026A
Fractura corporis mandibulae DS026B
Fractura processus alveolaris mandibulae DS026C
Fractura processus coronoidei mandibulae DS026D
Fractura rami mandibulae DS026E
Fractura multiplex cranii et ossis faciei DS027
Fractura multiplex cranii DS027A
Fractura multiplex ossis faciei DS027B
Kraniebrud og brud af ansigtets knogler, andre former DS028
Fractura orbitae pars lateralis DS028A
Fractura orbitae pars medialis DS028B
Fractura orbitae uden specifikation DS028C
Fractura palati DS028D
Fractura processus alveolaris mandibulae DS028E
Fractura processus alveolaris maxillae DS028F
Kraniebrud og brud af ansigtets knogler uden specifikation DS029
Brud af ansigtets knogler uden specifiktion DS029A

Tillægsdiagnoser

Sukkersyge, insulinkrævende med neurologiske komplikationer E10.4
Sukkersyge, insulinkrævende med komplikationer E10.8
Sukkersyge, insulinkrævende uden komplikationer E10.9
Sukkersyge, ikke insulinkrævende med neurologiske kompl E11.4
Sukkersyge, ikke insulinkrævende med komplika E11.8
Sukkersyge, ikke insulinkrævende uden komplikationer E11.9
Hyperkolesterolm E78.0
Hyponatriæmi E87.1A
Dehydratio E86.9A
Blødningsanæmi D50.0
Atrieflimren I48.9A
Angina pectoris I20.8
COLD J449
Afhængighed af dialysis Z99.2
Trombocytopeni D69.6
Ikke organisk søvnløshed F51.0
Hypertensio arterialis essentialis I10.9
Infarctus myocardii antea I25.2
Kronisk iskæmisk hjertesygdom I25.9
Hjerteinkompensation I50.9
Fibrillatio et fluctuatio atriorum I48.9
Bronchitis acuta J20.9
Kronisk bronkit J42.9
Cystitis acuta N30.0
UVI N39.0
Bakterielle pneumonier, andre J15.8
Diarré og gastroenteritis af infektiøs oprindelse A09.9
Septikæmi A41.9
Infektiøs og parasitær sygdom u spec, følger efter B94.9
Exanthema R21.9
Lipothymia et collapsus R55.9
Rehabiliteringstilstand Z50.8

Infektioner

Pneumonia J15.8
COLD + infektion J44.0
Cystitis acuta N30.0
Cystitis chronicus N30.2

Kredsløbssygdomme

Incompensatio cordis I50.9
Incompensatio cordis hypertens I11.0
Mb. cordis arterioscleroticus I25.9
AMI antea I21.9
Hypertensio arterialis I10.9
Fibrillatio et fluctuatio atrior. I48.9
DVT I80.3

Metaboliske

IDDM med neurokomplik. E10.4
IDDM E10.9
NIDDM med neurokomplik. E11.4
NIDDM E11.9
Hypercholesterolaemia E78.0
Myksødem E03.
Hyponatræmi E87.1

Komplikationer

Abscessus in cicatrice DT814A
Abscessus intraabdominalis postoperativus DT814B
Abscessus subphrenicus postoperativus DT814C
Sepsis postoperativa DT814D
Granuloma vulneris postoperativum DT814E
Infectio vulneris postoperativa DT814F
Postoperativ overfladisk sårinfektion DT814G
Postoperativ dyb sårinfektion DT814H
Postoperativ intraabdominal infektion DT814I
Postoperativ retroperitoneal infektion DT814J
Postoperativ pneumoni DT814P
Postoperativ urinvejsinfektion DT814U
Anden postoperativ infektion DT814X