Ambulatoriet

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Neurokirurgisk ambulatorium 8501 er et fælles ambulatorium for Neurokirurgisk klinik. Blandt de ca. 7.500 konsultationer om året modtages patienter fra alle specialteams. Størstedelen af patienterne kommer som led i planlagte forløb og en mindre del er akutte. Ledelsen i ambulatoriet udgøres af afdelingslæge Jane Skjøth-Rasmussen og afdelingssygeplejerske Louise Bisgaard.

Arbejdsopgaver i ambulatoriet (til læger som skal have ambulatorium)

Ambulatoriefunktionen varetages primært af speciallæger og læger i uddannelsesstilling, samt af vores lægevikarhold. Ambulatorie dage begynder normalt begynder klokken 08.30 og sidste konsultation er beregnet til at slutte 14.30. Der er indlagt en halv times frokostpause. Der beregnes tre kvarter til en forambulant (dette inkluderer også alt papirarbejde) og et kvarter til en efterambulant. Der kører dagligt tre til fire ambulatorier sideløbende.

Patienten har inden fremmødet fået tilsendt en samtykkeerklæring samt et oplysningsskema, som de som regel har udfyldt på forhånd, det letter anamneseoptagelsen.

 • Hvis det haster med at få skrevet en journal skal den lægges på hastehylden i sekretærkontoret. Ved diktat skal der dikteres dato, klokkeslæt, CPR-nr. og patientens navn samt om det er et ambulant eller forambulant besøg, en telefonkonsultation eller en beskrivelse.
 • Husk at diktere om du selv har bestilt skanninger eller røntgenundersøgelser, da vi skal booke og indkalde patienten.
 • Hvis pt. skal MR-skannes på et andet hospital, husk da MR-skema, som ligger i skuffen i undersøgelsesrummet.
 • Du bedes diktere såfremt sekretæren skal videresende kopi til patient, der sendes automatisk kopi til egen læge.
 • Hvis en forambulant patient udebliver, skal der ikke dikteres noget notat, medmindre der er særlige forhold. Visitationen sender et brev om deres udeblivelse, og at de selv skal henvende sig inden 14 dage for at få en ny tid.
 • Læg aldrig en journal videre til en anden læge uden at få en sekretær til at registrere den.
 • Når der kommer svar på undersøgelser lægges de til den ordinerende læge.
 • Der er ikke sygeplejeassistance til selve anamneseoptagelsen og den objektive undersøgelse.
 • Indstilles en patient til f.eks. operation eller invasiv radiologi skal der udfyldes en rekvisitionsseddel til ambulatoriesygeplejersken med tre pt. labels. Lægen kontakter sygeplejersken umiddelbart efter konsultationen så patientens ventetid på sygeplejersken minimeres.
 • Radiologi kan du enten bestille direkte i RIS, eller du kan diktere en indikation, som sekretæren siden lægger i RIS. Husk ved bestilling af MR-skanning, at der skal udfyldes kontraindikationsskema.
 • Skal en ambulant patient opskrives til operation, skal afdelingens interne indlæggelsesseddel udfyldes og patient skal oprettes i Orbit (afdelingens elektroniske operationsbooking program).
 • Det ambulante notat dikteres og journalen afleveres i sekretariatet i ambulatoriet.

Du bedes kontakte Louise Bisgaard og din sekretær inden din første dag i ambulatoriet med henblik på yderligere introduktion.

Herunder kan du læse om de specifikke ambulatorier og arbejdsopgaver.


Operationspatienter

Når lægen i samråd med patient/pårørende har indgået aftale om en kommende operation, henviser lægen til "klargøring", som omfatter indledende sygepleje vurdering, journaloptagelse ved lægevikarhold, anæstesiologisk tilsyn og blodprøvetagningen. --Jannick Brennum 24. dec 2015, 07:18 (UTC)

Suturfjernelse

Børneafdelingen 5062 eller neurokirurgisk operatør henviser børn/unge til suturfjernelse. Det ambulante besøg inkluderer samtidig en vurdering af effekten af operationen, og der koordineres kontakt til operatør ved behov. Sengeafsnit 3092 og 3094 henviser i særlige tilfælde patienter til suturfjernelse. Nogle patienter, som er opereret for karpaltunnelsyndrom vælger at få fjernet tråde i ambulatoriet frem for ved egen læge.

Fællesliste patienter

Fælleslisten benyttes også til at sætte patienter på som skal ses af vagthavende neurokirurg eller anden læge. Det kan være akutte patienter eller planlagte patienter. Desuden bookes patienter som sygeplejerskerne tilser selvstændigt på fælleslisten. Det kan fx være patienter, som går til sårkontrol hos sygeplejerske, badning af patienter med Halo vest, forebyggelsessamtaler, suturfjernelse og postoperative gener. Vagthavende neurokirurg eller behandlingsansvarlig læge kan eventuelt tilkaldes.

Forløbssygeplejerske til patienter med TC

Sygeplejerskerne er forløbssygeplejersker for patienter med mistanke om maligne tumor cerebri. Forløbssygeplejersken medinddrages umiddelbart efter forundersøgelsen, hvorfor det er vigtig lægen henviser patienten til sygeplejersken.

Histologisvar

Som regel er patienten udskrevet før histologisvaret foreligger. Sygeplejerske i ambulatoriet tager kontakt til operatør/BAS og planlægger histologisamtalen. Der henvises til PVI´er (”Samtale mellem patient/pårørende i forbindelse med histologisvar, og henvisning til onkologisk ambulatorium til adjuverende/konkomitant behandling” og ”Samtale mellem patient/pårørende i forbindelse med histologisvar og henvisning til onkologisk ambulatorium”)

For- visitation ved KTS operationer og opfølgning af KTS operationer

Sygeplejerskerne modtager henvisning på patienter, som henvises til operation for KTS. Sygeplejersken ringer til patienterne og gennemgår deres anamnese via et scoringssystem, som indikerer operationsbehovet. Ved tvivl om operationsindikation henvises til lægeambulatorium med henblik på vurdering.

KTS operationer/ Nervus Ulnaris operationer

5-6 patienter opereres hver uge. Ved operationen deltager 2 sygeplejersker. Sygeplejersker varetager den postoperative kontrol.

Akutte patienter

Vagthavende Neurokirurg visiterer akutte patienter. De modtages i NK ambulatorium såfremt der hersker usikkerhed om indlæggelse på sengeafsnit er påkrævet.

Diverse patienthenvendelser

Patienter med forløb i NK regi er velkomne til at rette kontakt til ambulatoriet i tilfælde af akut opståede problemer eller spørgsmål. Sub-akutte patienters journal skrives af lægens (som tilser patient) egen sekretær.

Forfatter

--Jannick Brennum 24. dec 2015, 07:18 (UTC)Skrevet den 2. februar 2010 af Karin Piil, Sally Jarl og Jesper Lundberg