Forskel mellem versioner af "Absces"

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning
(Akut mikroskopi)
(Akut mikroskopi)
Linje 75: Linje 75:
  
 
== Akut mikroskopi ==
 
== Akut mikroskopi ==
Når materialet fra cerebrale abscesser er udtaget ved en operation - uanset punktur eller åben operation - skal dette overrækkes '''personligt''' til vagthavende mikrobiolog , der efter telefonisk henvendelse vil møde op på vor operationsgang.
+
Når materialet fra cerebrale abscesser er udtaget ved en operation - uanset punktur eller åben operation - skal dette overrækkes '''personligt''' til vagthavende mikrobiolog , der efter telefonisk henvendelse skal møde op på vor operationsgang.
 
Man får vagthavende mikrobiologs telefonnr. via Omstillingen tlf.nr: 99.
 
Man får vagthavende mikrobiologs telefonnr. via Omstillingen tlf.nr: 99.
  

Versionen fra 22. okt 2010, 21:56

Håndtering af patienter med intrakraniel absces

Forfatter

HR (Glostrup)

Anamnese

Ved modtagelse af patienter med intrakraniel absces på neurokirurgisk afd , fåes en fyldig anamnese mht følgende, såvidt det er muligt, dvs hvis patienten ikke er konfus eller bevidshessvækket:

 • tandlægebesøg
 • infektioner i krop og hud
 • smerter

Prøvetagning

Ved ankomsten til afdelingen foretages:

 • venyler
 • blodprøver
 • urin til D+R
 • podning af evt sår

MR diffusion

Hvis patientens tilstand tillader det skal der foretages diffusions MR for at sikre at det drejer sig om absces og ikke tumor.

Intensiv behandling

Patienten skal præoperativt være indlagt på neurointensiv afd selvom patienten er GCS 15. Intrakraniel absces er en livstruende tilstand og patienten kan meget hurtigt blive bevidsthedsvækket. Postoperativt skal pt observeres på H17 eller H27 stue 2.

Operation

NK BV stiller indikationen for evt. akut operation og om der er indikation for at give solumedrol 100mg iv som bolus.

Det er mest hensigstmæssigt at foretage borehuls aspiration fremfor kraniotomi hvis man mistænker absces.

Antibiotisk behandling

Efter aspiration af abscessen, sættes patienten straks i behandling med:

 • zinacef 3g x 3dgl iv
 • metronidazol 500mg x 3 dgl iv
 • meronem 2g x 3 dgl iv.

Alternativt gives (hvis pt kan tåle dette ):

 • metronidazol 500mg x 3 dgl iv
 • penicillin 5MIE x 4 dgl iv

Behandlingen startes umiddelbart efter der er taget materiale ud til diagnostik (altså inden operationens afslutning).

Der skal tages 1 spidsglas til mikroskopi samt 2 pædiatriske kolber til D+R som sendes til mikrobiologisk afd akut. (Spidsglas alene er ikke nok da man tit ikke kan dyrke fra det).

Vent herefter på tilbagemelding fra vagthavende mikrobiolog mht mikroskopi.De vil informere om AB beh skal rettes.Der går ca 1 time fra man har sendt prøven med taxa. Der skal altid aftales mikroskopi med vagthavende mikrobiolog telefonisk.

Hvis patienten har fået foretaget intrakraniel eller anden kirurgi inden for den sidste tid – kontakt da vagthavende mikrobiolog inden operationen , da de så nogen gange vil anbefale tazosin istedet for meronem eller muligvis cefalosporiner.

Udredning

Efterfølgende udredning tilpasses den enkelte pt´s sygehistorie.

Ved ukendt fokus skal patienten have foretaget:

 • rtg af thorax
 • ortopantomografi
 • CT af bihuler
 • ekkocardiografi.

Tilsyn

Bestil:

 • cardiologisk tilsyn
 • ØNH tilsyn
 • kæbekirurgisk tilsyn.

Hyppigste fokus er tænder , sinus , ører , lunger og hjerte men det kan også komme fra huden knoglerne og andre steder i kroppen via blodbanen.

Hvis fokus ikke kan findes skal man gå videre med knogleskintegrafi, UL/CT af abdomen og evt GU.

Typisk er patienterne ikke indlagt så længe på neurokir afd, men kommer videre til medicinsk afd mhp længerevarende iv AB behandling. Det er defor den udskrivende læges ansvar at skrive i epikrisen hvilke US der er foretaget, og hvis fokus ikke er fundet hvilke US modtagende afd skal gå videre med.

Patienterne vil være i iv AB beh i ca 2 mdr før de kan overgå til peroral beh. Denne beslutning tages ved af følge patientens infektionsparametre samt scanninger for at sikre at absces kaviteten bliver mindre.

Re-punktur af abscessen kan komme på tale hvis man på scanningerne kan se at absces kaviteten ikke mindskes.

CT cerebrum

CT

Akut mikroskopi

Når materialet fra cerebrale abscesser er udtaget ved en operation - uanset punktur eller åben operation - skal dette overrækkes personligt til vagthavende mikrobiolog , der efter telefonisk henvendelse skal møde op på vor operationsgang. Man får vagthavende mikrobiologs telefonnr. via Omstillingen tlf.nr: 99.

Hvis mikrobiologen undtagelsesvis ikke kan modtage prøvemateriale direkte, er det kirurgens opgave at sikre, at prøvematerialet bliver bragt til mikrobiologisk afdeling, og ikke blot sættes i et køleskab "på gangen".

Diffusionsvægtet MR-skanning

DWI ADC

En absces er hvid (White) på DWI og sort (Dark) på ADC

Hvorledes ser en cystisk tumor ud på diffusionsvægtet MR?

CT DWI ADC

En cystisk tumor er mørk på DWI og lys på ADC