Visuospatiale forstyrrelser

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

"(Eng. visuospatial disturbances). Læsioner i især højre hemisfære medfører ofte forstyrrelser i den spatiale perception og hukommelse. Forstyrrelserne rammer ofte mere end én sansemodalitet, men de visuospatiale forstyrrelser er både lettest at undersøge og de bedst karakteriserede. De er utvivlsomt også klinisk de vigtigste. Alle synsindtryk har en placering og udstrækning i rum i forhold til personen, og forstyrrelser i den spatiale opfattelse virker ind på næsten alle dagligdags aktiviteter: At klæde sig på, håndtere genstande, læse, skrive og bevæge sig rundt. Visuospatiale forstyrrelser overses ofte, blandt andet fordi de tit ledsages af dårlig sygdomserkendelse, og fordi patienterne umiddelbart ser raske ud og taler godt, men de udgør en væsentlig hindring for funktionel bedring og kan være mere hæmmende for rehabilitering end mere synlige motoriske og sproglige problemer.

Visuospatiale forstyrrelser omfatter adskillige tilstande med det fællestræk, at der er forkert vurdering og brug af visuospatial information. Nogle defekter vedrører opfattelsen af det ekstrapersonlige rum, mens andre alene rammer kropsskemaet. Andre igen rammer begge. En éntydig klassifikation findes ikke, hvilket blandt andet hænger sammen med selve rumbegrebets flertydighed. Vi oplever umiddelbart rummet som relativt uafhængigt af vore bevægelser i krop, hoved og øjne, hvilket indebærer en transformation fra person-centreret (‘egocentrisk’) information til seer-uafhængig (‘allocentrisk’) information. Vi har vanskeligt ved at begribe og beskrive dette abstrakte rum, som vi bruger til at styre konkrete handlinger.

Visuospatiale forstyrrelser omfatter bl.a. konstruktionelle forstyrrelser (konstruktionsapraksi), topografisk desorientering, neglekt og Balints syndrom.


Kilder

  • Gerlach, C. (2009). Visuospatiale forstyrrelser. I A. Gade, C. Gerlach, R. Starrfelt, & P.M. Pedersen (red.) Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund."
  • Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.


/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH --Sine Munk 11. mar 2013, 13:49 (UTC)