Parinauds syndrom

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Synonymer Prætektalt syndrom, Koerber-Salus-Elschnig syndrom, ”dorsal midbrain syndrome”, Sylvian aqueduct syndrom.`

Navnets oprindelse Henri Parinaud (1844-1905) var fransk oftalmolog og beskrev syndromet i slutningen af 1800-tallet.

Symptomer Parinauds syndrom inkluderer følgende symptomer: - Supranukleær vertikal blikparese: --Hyppigst når patienten kigger opad. Kan dog også være både op og ned og sjældnere udelukkende ned. - Konvergerende retraktionsnystagmus ved opadblik: -- Forsøg på opadblik forårsager uregelmæssig nystagmus samtidig med konvergens og retraktion af begge øjne. - Lys-nær dissociation: -- Dårlig pupilkonstriktion for lys, men bevaret ved samtidig konvergens af øjnene. Således vil en lyskilde tæt på øjnene stadig forårsage pupilkonstriktion, da øjnene samtidig konvergerer. - Retraktion af øvre øjenlåg, Colliers tegn (ses hos 40 %). Den klassiske triade med blikparese opefter, konvergerende retraktionsnystagmus og tab af pupillernes konstriktion for en lyskilde på afstand ses hos ca.65 % af patienter med Parinauds syndrom.

Patofysiologi Parinauds syndrom skyldes skade af den rostrale del af mesencephalon og prætektum på niveauet med colliculus superior. Vertikal blikparese især opad forklares ved skade på det vertikale blikcenter, der er beliggende i colliculus superior, hvoraf den centrale kerne er Cajals nucleus samt skade på fasciculus longitudinalis medialis’ rostrale interstitielle nucleus, som forbinder det modsidige pontine blikcenter med oculomotoriuskernen. Pupillens fibre, der fører lysrefleksen danner synapse i den prætektale nucleus og videreføres til Edinger-Westphal kernen i begge sider via den posterior kommisur. Man mener, at fibrene for den mere nære lysrefleks er lokaliseret mere ventralt i mesencephalon, hvorfor en lyskilde tæt på øjnene ved Parinauds syndrom stadig vil få pupillerne til at trække sig sammen. Colliers tegn skyldes skade på den posterior kommisurs inhibitoriske fibre til øjenlågets bevægelser. Således vil beskadigelse betyde vedvarende tilbagetrækning af øjenlåget.

Årsager Påvirkning af den dorsale del af mesencephalon. Årsagerne kan inddeles i interne og eksterne. Interne: Apopleksi, tumor, karmalformationer og demyelinisering (fx multiple sclerose). Eksterne: Tumorer i corpus pineale, tumorer i thalamus og dilateret 3.ventrikel (fx hydrocephalus)

Link

Video

Reference (1) 1. Feroze K, Bhimji S. Parinaud Syndrome. StatPearls. 2017.

--Thorbjørn Søren Rønn Jensen 23. okt 2017, 21:34 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation