Oculomotorius parese

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Introduktion

N. Oculomotorius parese eller 3. kranienerve parese (CN-III) kan medfører både intraoculære (parese af øjets interne muskler) parese og extraoculære pareser (pareser af øjets eksterne muskler og levator palpebra).

Fund

En komplet CN III parese resulterer i at øjet er udad og nedad roteret, da alle muskler pånær m. rectus lateralis (n. abducens) og m. Obliquus Superior (n. Troclearis) er påvirket (Rectus superior; Rectus inferior, Rectus medialis, Obliquus inferior). Derudover er der ptose pga. parese af m. levator palpebra og pupildilatation (mydriasis) pga. manglende parasympaticus funktion. Forskellige typer af skader og forskellige lokalisation kan medfører forskellige kombinationer af udfald eller partielle oculomotorius pareser.

Ved iskæmiske læsioner kan ses påvirkning primært at øjets motilitet mens ved kompression (mere typisk neurokirurgisk patient) vil der først være påvirkning af de parasympatiske fibre som udgør et netværk omkring nerven medførende pupildilatation og ptose (parasympatisk tab).

Årsager

Kongenital Oculomotorius parese

De fleste kongenitte oculomotorius pareser er af ukendt genese. Der kan være familiær ophobning. Tilstanden kan skyldes palace eller hypopalsi af en eller flere af de oculomotorius innerverede muskler.

Erhvervet oculomotorius parese

  • 1. Vaskulopati (diabetisk, hypertension, arterosklerose)
  • 2. Kompression (aneurysm a.com.post eller tumor
  • 3. Inflammation / Infektion
  • 4. Traume
  • 5. Demyeliniserende sygdom (MS)
  • 6. Autoimmun sygdom (ex Myasthenia gravis)
  • 7. Iatrogen skade ved neurokirurgisk procedure - ofte forbigående hvis nerven fortsat er intakt))
  • 8. Sinus cavernosus trombose

Video

CN III parese med normal pupil (iskæmisk)

CN III parese animation og forklaring--Jannick Brennum 28. dec 2015, 12:40 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation