Occipitallappen

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning
Fig. 2
Fig. 1 Occipitallappen set fra mesialsiden

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Occipitallappen er dedikeret til visuel processering. Occipitallappen indeholder primær visuel cortex (V1) som er loklaiseret omkring sulcus calcarinus på mesialsiden af occipitallappen, med de sekundær eller associative visuelle område placeret konsentrisk omkring V1 (se Synssans). V1 kaldes også for "striate cortex" fordi myelinet i radiatio optica er makroskopisk synlige på et hjernesnit som striber.

Anatomi

Occipitallapperne er de mindste af hjernens lapper. Ocipitallappens afgrænsniger er mesial falx cerebri, nedad tentorium cerebelli, antereinferiort temporallappen hvor adskillelsen af occipital- og temporallap svarer til en mindre indkærving i hjernens underside (the preoccipital notch), anterosuperiort grænser occipitallappen op til parietallappen hvor grænsen markeres af sulcus parietooccipitalis på mesialsiden, mens grænsen på koveksiteten er mere uklar og udgøres af en linje fra the preoccipital notch til stedet hvor sulcus parietooccipitalis når mantelkanten (overgang mellem mesialflade og konveksiteten ved Sinus Sagitalis Superior.

På mesialsiden opdeles occipitallappen af sulcus calcarinus i en øvre del som er Cuneus og en nedre del bestående af gyrus lingualis.

Occipitallappen svarer til Brodmann områder: BA 17, BA 18, BA 19

Forbindelser

Occipitallappen mod tager sit primære input fra corpus geniculatum laterale via radiation optica til primær synscortex. Output er primært via ventral og dorsal stream til henholdsvis temporallappen og parietallappen. For dorsal stream går mange fibre til den største kerne i Thalamus, som er Pulvinar der er beliggende posteriort. Der er også bilat forbindelse til mesiale temporallap og orbitofrontale cortex via fasciculus occipito-frontalis inferior (IFOF: Inferior Fronto-Occipital Fasciculus).

Funktion

Occipitallapens primære funktion er at skabe mening ud af de lysimpulser der når retina og omsættes til nerveaktivitet.

Deficits

Skader i occipitallappen kan hvis de er udtalte fører til kortikal blindhed, som er speciel, for der er bevaret lysrefleks. Lysrefleksen's afferente ben kommer via tractus opticus, men forlader denne inden den danner synapser i corpus genicullatum laterale. I stedet løber fibrene til nucleus prætectum, og derfra videre til Edinger-Wessphals kerne, hvor den parasympatiske efferente ben af refleksen starter.

Ud over bevaret lysrefleks kan der også i nogle tilfælde optræde Blindsyn (blindsight) hvor patienten på trods af manglende syn, kan gennemføre nogle motoriske funktioner som ikke er mulig uden synets vejledning, eksempelvis at gribe en bold, eller putte et brev i en brevsprække. Mekanismen bag blindsyn diskuteres stadig, men det er sandsynligt at det vedrører baner til colliculus superior som forlader tractus opticus sammen med fibrene til den prætectale kerne.

Videoer

Blinssyn med Ramachandran






--Jannick Brennum 12. nov 2012, 20:01 (UTC)--Jannick Brennum 24. dec 2015, 14:49 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation