Kranienerver

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Kranienerver

1. N. Olfactorius (lugtesans)

2. N. Opticus (Synssans)

3. N. Oculomotorius (Motoriske innervering af m. levator palpebra superior, m. rectus superior, m. rectus medialis, m. rectus inferior, m. obliqus inferior & m. sphincter pupillae og ciliares musklerne)

4. N. Trochlearis (Motoriske innervering af m. obliqus superior)

5. N. Trigeminus (Sensorisk innervation af ansigt og mund sv.t. 1.-3. trigeminus gren, samt motorisk innervation af tyggemuskler)

6. N. Abducens (Motorisk innervering af m. rectus lateralis)

7. N. Facialis (Motorisk innervering af den mimiske ansigts muskulatur, den bagre bug af m. digastricus & m. stapedius. Modtager smagssans fra den forreste 2/3 af tungen, samt innerverer spytkirtler pånær gld. parotis og gld. lacrimalis)

8. N. Vestibulocochlearis (Hørelse og balance)

9. N. Glossopharyngeus (Smagssans fra den posteriore 1/3 af tungen, samt sekretorsik innervering af gld. parotis og motorisk innervation til m. stylopharyngeus)

10. N. Vagus (Motorisk innervation af meste af muskulaturen i larynx og pharynx, parasympatiske fibre til de fleste intrathorakale og intraabdominale organer, smagssans fra epiglottis)

11. N. Accesorius (Motorisk innervering af m. sternoclaido-mastoideus og m. trapezius)

12. N Hypoglossus (Motoriske innervering af tungens muskler)

Mnemoteknik

Olferts Optikker Ole Trænger Til At Få Vasket Gonaderne Ved Annas Hjælp

Videoer

1. Gennemgang af kranienerve undersøgelse (9:43 min)


2. Gennemgang at kranienerveundersøgelse (16:15 min)


KN 2: Højresidig homonym hemianopsi, altså venstredidig skade posteriort for chiasma opticum


KN3,4,6: Animation af øjenbevægelser og de involverede muskler


KN 3: Venstresidig oculomotorisk parese, både intern opthalmoplegi med dialteret pupil og ekstern med hindret bevægelse af øjet

KN 5: Gennemgang af Trigeminal innervering relateret til nucleus trigeminale som optræder som koncentriske ringe i ansigtet, altså ikke svarende til de tre trigeminus grene


KN 7: Den første patient har perifer facialis parese som også involvere panden, den anden patient har central facialis parese hvor panden er sparet, pga. bilateral innervering


KN 9/10: Højresidig svælgparese


For dem der gerne vil have deres kranienerver med sang og musik - det anatomiske overgår fint det musikalske ;)--Jannick Brennum 9. sep 2012, 11:48 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation