Hovedpine

Fra NeuroWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Årsager til akut/subakut hovedpine

Akut traumatisk blødning (subaraknoidalt, subduralt, epiduralt)

Anamnestisk hovedtraume, ofte tegn på kraniefraktur, trommehinderuptur.

Aneurismeblødning

Hyperakut indsættende hovedpine, bevidsthedssvækkelse, neurologiske symptomer. Nakkestivhed indsætter først efter 5-6 timer. Akut CT indiceret. Hvis CT i.a., da lumbalpunktur tidligst 12 timer efter debut (og senest 2 uger efter). Spinalvæsken udtages i 3 nummerede glas, der alle undersøges for erytrocytter og et af dem desuden for hæmoglobin, derivater og bilirubin. Hvis spinalvæskeundersøgelserne tyder på blødning henvises til neurokirurgisk afdeling mhp. angiografi.

Arteritis temporalis

(alene eller som led i polymyalgia rheumatica). Ukarakteristisk hovedpine, almen sløjhed, subfebrilia, stærkt forhøjet sænkningsreaktion og CRP, ømhed og evt. fortykkelse af arteriae temporalis. Blindhed kan udvikles på mindre end et døgn. Prednisonbehandling startes akut, 60 mg p.o.

Hypertensiv krise

BIH

Idiopatisk (benign) intrakraniel hypertension

Infektiøse lidelser

Encephalit, meningit, hjerneabsces

Intrakranielle tumorer

Hypoksi

iltfattig luft, kulilteforgiftning

Hemikrani (migræne)

Ofte forudgående symptomer i form af synsforstyrrelser (lysfænomener : spiraler, slanger, glimt, objektivt scotom (det perifere synsfelt, evt. homonym hemianopsi) Pa-ræstesier og/eller pareser, afasi. Herefter hovedpine, hel eller halvsidig, i regelen ledsaget af kvalme. Opkastning. Overfølsomhed for lys og lyd.

Horton-hovedpine (cluster headache)

Anfaldende kommer ophobet, ofte på klokkeslet, somme-tider flere gange dagligt. Smerterne er halvsidige, intense, ledsaget af sekretion fra samsidige øje og næsebor.

Myogen/psykogen hovedpine

Udløst af uheldig arbejdsstilling, stress, bidinkongruens og psy-kiske problemer.

Postkommotionel hovedpine

Ofte ledsaget af kvalme, opkastning og svimmelhed.

Sinuitis

Supraorbitalisneuralgi

Optræder hos yngre. Smerterne kan være intense og udstrålende. Trykømhed på nervens udtrædelsessted.

Trigeminusneuralgi

Optræder især hos ældre og hos kvinder. Anfaldet provokeres ofte af et bestemt stimulus. Pludselig indsættende smerter, ofte kortvarige.

Akut snævervinklet glaucom

Sinustrombose

hovedpine i forbindelse med fokale udfald.