Hippocampus

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning
Fig. 1 Den gule struktur er Hippocampus mesialt i temporallappen
Fig. 2 Tværsnit af Hippocampus, højre er mesialt & venstre er lateralt
Fig. 3

Indholdsfortegnelse

Indledning

Hippocampus er beliggende mesialt i temporallappen og er funktionelt en del af det limbiske system (Fig. 1). Hippocampus udgør en skjult cortex, men en cortex med en simplere 1 cellelags opbydning (archicortex), sammenlignet med neocortex, hvor der typisk er 6 cellelag. Hippocampus spiller en afgørende rolle for indlæring og hukommelse, med særlig relation til sproglig hukommelse i dominant side (typisk venstre) og billedhukommelse i non-dominant side, ligesom Hippocampus spiller en rolle for evnen til spatiel orientering. Neurokirurgisk behandling i relation til Hippocampus er næsten udelukkende relateret til epilepsikirurgi og sjældnere gliomkirurgi. Hippocampus betyder søhest og har formodentligt fået dette navn pga. dens udseende i tværsnit. Man skal være opmærksom på om det blot er Hippocampus som anatomisk struktur der omtales, eller den Hippocampale formation som omfatter dele af Subiculum beliggende i overgangen mellem Hippocampus og gyrus parahippocampale, samt Entorhinale cortex beliggende i gyrus parahippocampale (Fig. 2).

Fig. 4 Bukkehorn = Ram's horn

Anatomi makroskopisk

Hippocampus er beliggende mesialt i temporallappen og nås kirurgisk via temporalhornet af lateral ventriklen. Hippocampus danner mesialvæggen og gulvet af temporalhornet. Hippocampus opdeles i sin foreste del Pes Hippocampi, der lidt ligner en løvefod når den ses fra oven. Pes Hippocampus omtales også som Hippocampus hovedet, hvor demarkeringen mellem hovedet og kroppen af Hippocampus er inferiore choroidal point. Inferiore choroidal point, er det sted hvor a. choroidea anterior træder ind i temporalhornet af lateral ventriklen gennem fissura choroidea. Set indefra i temporalhornet genkendes inferior choroidal point som det mest anteriore sted med plexus choroideus.

Den mesiale del af Hippocampus vender ind mod cisterna ambiens, hvor Hippocampus i anterior-posterior orientering buer sig rundt om lateralsiden af hjernestammen. Ved resektion af Hippocampus er arachnoidea ved cisterna ambiens den "sikre" mesiale grænse for resektionen, således at forstå at hvis denne arachnoidale "skillevæg" lades intakt, er essentielle strukturer som hjernestammen, kranienerver, og arterierne i cisterna ambiens beskyttede på den anden side af arachnoidea. Opad til, eller dorsalt, adskilles Hippocampus fra Insula & basalganglier af fissura choroidea. Fornix udgør den dorsomediale del af Hippocampus kaldet Fimbria (Fig.3)

Anatomi mikroskopisk

Fig. 5 Venstre er mesialt med hjernestammen og højre er lateralt

Funktionelt er Hippocampus tilsyneladende primært fungerende i kredsløb der er transverselt orienteret (Fig. 5). Hippocampus er som overfor omtalt sammenlignet med en søhest, men i tværsnittet er Hippocampus blev af den danske anatom Jacob Winsløw i 1732 sammenlignet med et bukkehorn (Ram's horn) på grund af den snoede form (Fig. 4). Senere blev strukturen af en fransk kirurg (de Garengeot) sammenlignet med den egyptiske gud Amuns horn (Cornu Ammonis), som har lagt navm til underindelingen af Hippocampus i CA1, CA2, CA3 & CA4. CA1-4 omtales ofte som den egentlige Hippocampus (Hippocampus proper), mens disse strukturer sammen med Gyrus dentatus, subiculum og entorhinale cortex omtales som den Hippocampale formation.


Det hippocampale kredsløb

Gyrus Dentatus består af tæt pakkede granulære celler som ligger henover CA4 - CA3 - CA2 - CA1. CA-delene af "hornet" består af tætpakkede pyramide celler svarende til dem man finder i neocortex. Efter CA1 kommer subiculum beliggende i den mesiale del af gyrus parahippocampale. Subiculum er bindeleddet til den Entorhinale cortex, som således har bragt os til den inferiore del af gyrus parahippocampale.

Det primære input til Hippocampus kommer fra den Entorhinale cortex, med signalprocessering frem mod nucleus dentatus. Output strukturen går fra Gyrus dentatus til subiculum. Dette er således grundstrukturen i det segmentale kredsløb i Hippocampus. Der er også kommunikation på langs af Hippocampus, men betydningen af disse baner er ikke afklaret. I enkelte mindre studier har det været foresået at kirurgisk opdeling af Hippocampus med tværgående snit som respektere det segmentale kredsløb, men med deling af de længdeforløbende fibre, kan være lige så effektivt som hippocampectomi ved epilepsikirurgi men med reduceret risiko for hukommelsespåvirkning.

Forbindelser til og fra Hippocampus

Fig. 6 Hippocampale forbindelser

Input

Den primære input struktur til Hippocampus er den entorhinale cortex i gyrus parahippocampale, men Hippocampus modtager også input fra:

  • Amygdala
  • Claustrum
  • Substantia Innominata
  • Meynerts nucleus
  • Thalamus (og der igennem fra Gyrus medius og superior af frontallappen, gyrus superior af temporallappen, precuneus, laterale occipitale cortex)
  • Hypothalamus
  • Formatio reticularis i Tegmentum
  • Gyrus cinguli & Isthmus

Output

Den primære output struktur for Hippocampus er Fornix som de efferente fibre når via fimbria, udtrædelsesstedet for de efferente fibre på ventrikkelsiden af Hippocampus.

Via Fornix er der output fra Hippocampus til Corpora Mamillare, og derfra via tractus Mamillo-Thalamicus til nucleus anterior af Thalamus.

Funktion

Hippocampus er særligt involveret i input til episodisk hukommelse, altså erindring af oplevede ting/forhold, spatiel / rumlig hukommelse og navigering, samt lugtesans

Fig. 7 Skematisk indlæring

Hukommelse

Der er en betydelig grad af dobbeltfunktion mellem de to hippocampale strukturer i hver side af hjernen. Således vil unilaterale skader ofte kun give mindre til moderate symptomer, mens bilaterale skader kan give meget massive kognitive symptomer. Bilateral hippocampus skade kan fører til komplet anterograd amnesi, altså manglende evne til lagring af nye erindringer. Bilaterale skader kan også medfører problemer med at genkalde erindringer fra før skaden (retrograd amnesi). Det er ikke alle typer af hukommelse der læderes ved hippocampale skader, således vil der ofte fortsat være procedural hukommelse, hvilket betyder at nye procedurer kan læres, eksempelvis at håndtere et værktøj, spille et instrument mm.. Skader i den dominate hipocampus kan medfører sproglige problemer, mens skader i den non-dominante hippocampus typisk medfører spatielle/visuelle erindrings problemer.

Videoer der viser hippocampus anatomi og forbindelser--Jannick Brennum 23. sep 2012, 07:44 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation