Abducens parese

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Abducens parese eller parese af den 6. kranienerve medfører reduceret eller manglende funktion af m. rectus lateralis og der med problemer med at abducerer øjet - hvilket medfører dobbeltsyn kigger mod den paretiske side. Det vil være horisontalt dobbeltsyn hvor de to billeder er placeret ved siden af hinanden. Abducens pareser er i almindelighed oftetst ensidige men blandt neurokirurgiske patienter er bilaterale abducenspareser ikke sjældne, da begge abducens nerver kan bliver strukket ved forhøjet intrakranielt tryk i det supratentorielle rum, som skubber hjernestammen kaudalt hvor ved n.abducens bliver strukket fra dens udløb af hjernestammens forside (ponto-medullære overgang) til dens indløb i Dorellos kanal i dura på Clivus.

Karakteristika

Patienten vil oftest roteret hovedet mod den paretiske side så de kigger lidt væk fra den paretiske side, for der ved at undgå dobbeltsyn Børn oplever ikke altid dobbeltsyn da de undertrykker synsindtryk fra det ene øje.

Årsager

De mest almindelige årsager til abducens parese hos voksne:

 • Vasculopati (diabetisk, hypertensiv, arteroskerose
 • Traume
 • Øget ICP
 • Tumor i sinus cavernosus
 • Gigant celle arteritis
 • Aneurysme
 • Tumor i hjernestamme
 • Multiple sklerose
 • Sarcoidose
 • Carcinomatosis
 • Chiari malformation


Lokaliserende tegn

1. Hjernestamme

Hjernestamme læsioner vil ikke give anledning til solitær abducens parese, der vil typisk også være en n. facialis parese og en modsidig hemiparese.

2. Subarachnoidal rummet

I subarachnoidalrummet fra hjernestammen til indgangen i Dorellos kanal kan abducens nerven både blive strukket (forhøjet ICP) eller komprimeret mod Clivus, eksempelvis af aneurysme fra a. Basilaris eller a. cerebelli inferior.

3. Peks pars petrosa

N.Abducens løber tæt forbi sinus mastoideus og kan blive påvirket ved mastoiditis med meningeal inflammation, ses da ofte sammen med reduceret hørelse på samme side, ansigts smerte, facialis parese /paralyse og fotofobi (Gradenigo's syndrome). Lignende symptomer kan ses ved frakturer af pars petrosa og nasofaryngs tumorer.

4. Sinus Cavernosus sinus/Fissura Orbitalis Superior

N.Abducens løber ved siden af a. carotis interna i sinus cavernosus og der med ved siden af den sympatiske fibre der kommer fra grænsestrengen. Skader i denne region kan derfor være associeret med pupilær dysfunktion

Horners syndrom, ligesom de andre kranienerver i sinus cavernosus kan være påvirket (III, IV, V1, and V2). Abducens påvirkning i dette område kan skyldes aneusyme, sinus trombose, inflammation, tumor (meningeom, metastase).

5. Orbit

N.Abducens har et kort forløb i øjenhulen og det er sjældent at abducens parese stammer fra denne region


External links


--Jannick Brennum 28. dec 2015, 11:41 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation